Rapporter

Granström, A. & Niklasson, M. 2011. Påverkan av skogsbrand på kulturspår i träd. Inhuggningar och samiska barktäkter inom 2006 års brandfält i MuddusLänsstyrelsen i Norrbotten.

pdfpic PDF file


Niklasson M. 2011. Brandhistorik i sydöstra Sverige.

Länsstyrelsens meddelandeserie 2011:14.

ISSN 0348-8748.

pdfpic PDF file


Niklasson M. 2007. Brandhistorik i Örebro län – en dendrokronologisk studie.  Länsstyrelsen Örebro län. Publ. nr 2007:27.

pdfpic PDF file


Granström A. & Niklasson M. 2002-2003. En brandhistorisk analys av Rossenområdet i västra Hälsingland. Länsstyrelsen Gälveborg. Rapport 2008:1. ISSN: 0284-5954.

pdfpic PDF file


Lannér, J., Niklasson, M., Drobyshev, I., Dominguez, M., 2004. Vitalitet och tillväxt hos framröjda ekar på Hallands Väderö (Vitality and growth of old-growth oak population at Hallands Väderö). Rapport till Miljöenheten, Region Skåne. 12 pages.

pdfpic PDF file

https://www.dendrochronology.se/wp-content/uploads/2021/03/ugglarp.jpg