Popular articles & books

bok_mats

Ekdominerat skog. A chapter from M. Niklasson, Nilsson, S.G., 2005. Skogsdynamik och arters bevarande. Studentliteratur. ISBN: 9789144034461. [in Swedish]pdfpic PDF file (click here if if the link above does not work)

Link to the publisher site
Mats Niklasson. Stubbar berättar: om dendrokronologi och skogshistoria.

pdfpic PDF file

Mats Niklasson & Örian Fritz 2003. Hur gammal kan en bok bli? En 400-åring upptäckt i Småland. Svensk Botanisk Tidskrift 97:3-4.
pdfpic PDF file

Magnus Andersson och Mats Niklasson, 2004. Recordgammal tall på Hornslandet i Hälsingland. Svensk Botanisk Tidskrift 98:6.

pdfpic PDF file Länk till SBT hemsida

https://www.dendrochronology.se/wp-content/uploads/2021/03/vrakek.jpg