Långa kronologier

Gamla döda träd från sjöar och torvmossar (subfossil ved) kan ge forskare unik information om tillväxtförhållanden för tusentals år sedan.

I den syrefria miljön i torv- eller sjösediment bevaras ved mycket lång tid. Genom årsringsanalys från sådana träd kan man dra viktiga slutsatser om forna tiders klimat men och spekulera om möjliga framtida tillväxtförhållanden.

Subfossil ved påträffas vid t ex vägbyggnation, i torvtäkter eller vid eroderande å- och sjöstränder. Tall och ek är de vanligaste trädslagen man träffar på.

Dendrolabbet i Alnarp efterlyser sådana prov för analys och tar tacksamt emot all information om både nya och gamla fynd.

Kontakta oss!

https://www.dendrochronology.se/wp-content/uploads/2021/03/fossil01.gif

Eken på bilden hittades under vägbyggnad för vindkraftverk i södra Halland år 2009. Den daterades till 5785 BP med hjälp av C14 metoden. En annan bild av samma träd