Services

https://www.dendrochronology.se/wp-content/uploads/2021/04/0123.jpg

Dendrolabbet erbjuder datering av recenta (moderna) och arkeologiska prover (död ved, virke från gamla byggnader), ålderbestämning av enstaka levande träd, samt årsringsmätningar “on-demand”.

Kontakta igor.drobyshev(at)slu.se
för mer information

The lab offers services of dating tree-ring samples. We also do age determination of single trees, such as trees in parks, gardens etc. Tree ring measurments on demand, such as forest productivity analyses.

Please contact igor.drobyshev(at)slu.se for more information.